Program

Přednášející

Milan Rubeš

Enterprise architekt

Milan je odborníkem a oblíbeným školitelem jazyka AchiMate. Zaměřuje se zejména na jeho použití v praxi a maximální srozumitelnost vizualizací pro různé příjemce. ArchiMate spolu s dalšími standardy pomáhá zavádět v komerčních i veřejných organizacích.