Ke stažení

ArchiMate 3.0 – test

Otestujte si svoje znalosti standardu ArchiMate 3.0. Obsahuje 40 otázek, na jeho konci získáte okamžitě vyhodnocení a přehled správně a chybně vyplněných otázek.

Přehled je dostupný v rámci licence CC BY-NC-ND. Bez souhlasu autora je není možné přeprodávat, vkládat do vlastních produktů, upravovat jej a znovu publikovat.

ArchiMate 3.0 – přehled notace

Přehled ArchiMate 3.0 notace. Obsahuje všechny elementy a vazby, pokrývá business, aplikační, technologickou vrstvu, kompozitní, strategické, fyzické, motivační a implementační a migrační elementy. Odpovídající vzorníky do Microsoft Visio jsou k dispozici samostatně.

Přehled je dostupný v rámci licence CC BY-NC-ND. Bez souhlasu autora je není možné přeprodávat, vkládat do vlastních produktů, upravovat jej a znovu publikovat.

ArchiMate 3.0 vzorníky pro Visio

Vozrníky ArchiMate 3.0 pro Microsoft Visio. Obsahuje všechny elementy a vazby rozdělené do vrstev a skupin definovaných standardem. Obsahuje výchozí i alternativní způsoby zápisu. Nejúplnější dostupný ArchiMate 3.0 Visio vzorník.

Vzorníky jsou dostupné v rámci licence CC BY-NC-ND. Můžete je používat pro tvorbu vizualizací. Bez souhlasu autora je není možné přeprodávat, vkládat do vlastních produktů, upravovat je a znovu publikovat.