Inspirativní rána

Pojďte s námi zažít netradiční inspirativní ráno. Aktuální témata, dobří řečníci a užitečné tipy, které můžete začít okamžitě používat v praxi.

Účast pro registrované vždy zdarma.

31.3.2023

ArchiMate 3.2 a jeho použití

Zajímá Vás modelovací jazyk ArchiMate? Chcete se o něm dozvědět více? Jak a kdy jej použít, jakým způsobem vytvářet srozumitelné vizualizace? Jak ho propojit s jazyky BPMN a UML a provázat s rámcem TOGAF? Jak správně zachytit businessová, aplikační i technologická témata? Máte otázky, na které chcete znát odpovědi? Přijďte je s námi v příjemné atmosféře diskutovat.

11.4.2023

Metada Platform

Metada Platform je enterprise no-code platformou umožňující vytvářet SW aplikace bez nutnosti využití programátorů. Metada Platform umožnuje celou aplikaci vytvořit v návrhovém prostředí, zde i otestovat a následně spustit pomocí exekučního prostředí. Setup aplikace, tedy tzv. model se přímo vykonává v reálném čase sadou interpretrů a jedná se tedy o nejrychlejší možný způsob ověření nastavené aplikace, ale také nasazení aplikace do reálného využití. Inspirativní ráno je určeno všem, kteří chtějí nahlédnout pod pokličkou tolik skloňovaných low-code/no-code nástrojů a podívat se rovnou na ryze českou variantu vyvíjenou již více než 20 let.

14.4.2023

TOGAF 10 a Enterprise architektura

Zajímá Vás enterprise architektura a rámec pro její efektivní řízení TOGAF? Chcete se dozvědět, jak architekturu pomocí TOGAFu navrhovat a řídit? Poutavou formou Vám vysvětlíme, co je a co není enterprise architektura, jak a kdy použít standard TOGAF. To vše na konkrétních příkladech z praxe.

21.4.2023

Open Agile Architecture

Open Agile Architecture (O-AA) je nový standard konsorcia The Open Group. Obsahuje množství velmi praktických postupů pro agilní a digitální transformaci organizace z pohledu Enterprise architektury. Proti ostatním existujícím standardům (TOGAF, SAFe, LESS, DYA, ...) reaguje na zcela aktuální potřeby architektů a nabízí řadu konkrétních příkladů z praxe. O-AA se na architekturu zaměřuje od jejích strategických začátků až po její implementaci v podobě softwaru a kombinuje další osvědčené postupy (Customer Journey, Lean Value Streams, Domain Driven Design a další) do jednoho fungujícího celku.

27.4.2023

Apache Kafka

Apache Kafka je nejrozšířenější integrační platformou, která umožňuje zpracovávat a přenášet velké množství dat v reálném čase. Na Inspirativním ránu vám vysvětlíme, v jakých situacích tuto platformu použít, jak ji provázat s mikroslužbami (microservices) a získat informace o jejím fungování v reálném čase. Inspirativní ráno je určeno jak pro pokročilé uživatele Kafky, tak pro úplné začátečníky.

10.5.2023

Goodea Repository

Zajímá Vás modelovací jazyk ArchiMate? Chcete se o něm dozvědět více? Jak a kdy jej použít, jakým způsobem vytvářet srozumitelné vizualizace? Jak ho propojit s jazyky BPMN a UML a provázat s rámcem TOGAF? Jak správně zachytit businessová, aplikační i technologická témata? Máte otázky, na které chcete znát odpovědi? Přijďte je s námi v příjemné atmosféře diskutovat.