Služby

Enterprise Architektura

Pomůžeme vám zavést Enterprise architekturu do vašeho podniku nebo zvýšit její úroveň. Zaměřujeme se zejména na získání podpory pro EA v podniku, její provázání na podnikové procesy, nastavení správných komunikačních vazeb, výběr podpůrných nástrojů a využití best practise v podobě standardů TOGAF, ArchiMate a dalších.

Řízení EA podle rámce TOGAF

Pomůžeme Vám s adaptací rámce TOGAF podle potřeb vašeho podniku. Společně s vámi vybereme a zavedeme ty části, které jsou pro vaše prostředí relevantní a mohou přinést hmatatelné přínosy. Ty jsme připraveni kvantifikovat a přesvědčit o nich vedení. podniku.

Provážeme EA s vašimi podnikovými procesy řízení změn, sběru požadavků apod. dle metodiky ITIL a s řízením a správou projektů.

Enterprise repository

Pomůžeme vám s definicií požadavků, výběrem a implementací nástrojů pro podporu řízení architektury – Enterprise repository. Máme praktické zkušenosti s předními nástroji na trhu a dokážeme společně s vámi vybrat ten, který nejlépe vyhoví vašim současným i budoucím potřebám.

Modelování architektury

Vizualizace architektury usnadňuje lepší pochopení a komunikaci napříč společností. Pomůžeme vám vybrat správné modelovací jazyky a adaptovat je do vašeho prostředí. Zaměřujeme se zejména na popisy architektury pomocí jazyků ArchiMate, UML a BPMN, pro které jsme schopni pro vaše prostředí zpracovat metodiku jejich používání a připravit samotný popis vaší architektury.

Řízení aplikačního portfolia

Řízení aplikačního portfolia (Application portfolio management – APM) vám umožní snížit náklady a rizika spojená s vašimi aplikacemi, zvýšit jejich kvalitu a snížit dobu dodávky změn. Pomůžeme vám s výběrem správného postupu pro vyhodnocení obchodní i technické kvality vašich aplikací, nákladů a rizik a společně naplánujeme kroky vedoucí k racionalizaci vašich aplikací.

Řízení aplikací na klíč

Pokud nemáte kapacity pro společnou analýzu vašich aplikací, můžete si ji nechat za předem dohodnutou cenu komplexně zpracovat od nás. Od vás budeme potřebovat pouze úvodní schůzku a vstupy v podobě informací o aplikacích a kontaktní osoby. Výsledkem bude odborně zpracovaná analýza dle osvědčených metodik, přehled zjištění o stávajícím portfoliu a návrhu racionalizačních kroků.

Integrace

V oblasti integrace vám můžeme nabídnout naše služby od A do Z. Tedy od přípravy strategie integrace až po implementaci integračních platforem a dalších nástrojů.

Strategie integrace

Před implementací služeb a integračních nástrojů je nutné v kontextu podniku nejdříve identifikovat integrační potřeby a dle nich vydefinovat dlouhodobý přístup k integraci – integrační strategii.

 • příprava integrační/SOA strategie, definice integračních principů
 • adaptace a komunikace referenční integrační architektury
 • nastavení řídících a podpůrných procesů (změnové řízení, incident management)
 • definice životního cyklu služeb, pravidla pro tvorbu služeb

Návrh služeb, rozhraní

Správný návrh služeb a integračních rozhraní je předpokladem pro dlouhodobé efektivní fungování integrace. Neustálé změny v rozhraních negativně ovlivňují jejich konzumenty a významně snižují benefity integrační vrstvy.

 • definice principů pro tvorbu služeb a rozhraní
 • výběr komunikačních a integračních vzorů
 • příprava jednotného datového modelu pro služby
 • příprava detailních návodů pro vývojáře pro tvorbu služeb

Nástroje pro řízení integrace

Efektivně řízená integrace se neobejde bez dobře navržených a vzájemně propojených integračních platforem. Se vzrůstající úlohou integrace je nezbytné posilovat i její řízení formou katalogů rozhraní, služeb apod.

 • návrh uceleného řešení integrace v organizaci
 • revize, návrh, implementace ESB, ETL, MFT a dalších podpůrných nástrojů
 • návrh, implementace, naplnění katalogu služeb (WSRR)
 • automatizace návrhu a implementace služeb pomocí modelování

Implementace, nástroje

Implementace a konfigurace integračních nástrojů předurčuje jednoduchost jejich použití v budoucnosti. Důležitá implementační rozhodnutí je třeba provést již v počátcích vývoje.

 • implementace zpracování zpráv, služeb a podpora integračních nástrojů
 • výběr, implementace a podpora nástroje pro souborovou integraci (MFT)
 • automatizace integrace pomocí modelování