Metada Platform je enterprise no-code platformou umožňující vytvářet SW aplikace bez nutnosti využití programátorů. Metada Platform umožnuje celou aplikaci vytvořit v návrhovém prostředí, zde i otestovat a následně spustit pomocí exekučního prostředí. Setup aplikace, tedy tzv. model se přímo vykonává v reálném čase sadou interpretrů a jedná se tedy o nejrychlejší možný způsob ověření nastavené aplikace, ale také nasazení aplikace do reálného využití. Inspirativní ráno je určeno všem, kteří chtějí nahlédnout pod pokličkou tolik skloňovaných low-code/no-code nástrojů a podívat se rovnou na ryze českou variantu vyvíjenou již více než 20 let.

Program

Registrace

Účast pro registrované zdarma.

Jméno (vyžadováno)

Příjmení (vyžadováno)

E-mail (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)

Poznámka