Modelovací jazyky

ArchiMate

ArchiMate je nezávislý grafický modelovací jazyk určený k popisu Enterprise architektury. Obsahuje pouze malé množství prvků a je proto jednoduše použitelný a čitelný i těmi, kteří se s ním dosud nesetkali. Kromě zaměření na maximální kompaktnost se tento jazyk od ostatních odlišuje i tím, že obsahuje již předpřipravená hlediska – šablony, které významně usnadňují jeho použití v praxi.

Pomocí ArchiMatu je možné popsat nejen různé oblasti architektury – obchodní, aplikační, datovou a technologickou, ale i celý životní cyklus architektury, od prvních obchodních představ a požadavků až po projektovou realizaci změn.

UML

UML (Unified Modeling Language) je grafický jazyk pro vizualizaci, specifikaci, navrhování a dokumentaci programových systémů. Tento jazyk byl navržen pro snadné zachycení skutečností do grafické podoby. Jednotlivé grafické prvky definované standardem UML se sestavují do podoby diagramů podle jasně daných pravidel. Diagram je pak pohled na nějakou výseč modelu.

UML je již více než 20 let úspěšně používán analytiky, architekty a vývojáři v mnoha odvětvích a to jak k detailnímu návrhu a dokumentaci systémů, tak i k samotnému vývoji systémů, kdy jej lze pomocí různých nástrojů použít jako předpis v rámci Model Driven Architecture – přístupu, kdy se z modelu generuje přímo spustitelný kód.

BPMN

BPMN (Business Process Model and Notation) je nejrozšířenější standard pro modelování a grafické vyjádření business procesů. BPMN umožňuje popsat procesy v různé míře detailu a je určené pro různé business i IT role.

Varianty školení

Související školení

  • SOA a integrace


    Koncept Servisně orientované architektury je starý již přes deset let, málo organizací se ale dostalo k úspěšné implementaci. My vám prozradíme, jak na ni. Související integraci aplikací a dat je možné realizovat mnoha způsoby. Jejich správnou kombinací získáte mnohem větší flexibilitu a snížíte náklady.

    19 900