TOGAF

TOGAF je mezinárodně uznávaný rámec pro řízení podnikové architektury. Obsahuje detailní metodiku pro návrh a správu architektury (Architecture Development Method – ADM) a sada podpůrných materiálů. Tento rámec je spolu s jazykem ArchiMate spravován nezávislým konsorciem The Open Group. TOGAF je nejpoužívanější architektonický rámec ve světě i v České republice.

TOGAF obsahuje best practise z různých firem sdružených v rámci The Open Group, je průběžně ověřován a upravován. Metodika je dostatečně detailní
pro použití v různých prostředích, obsahuje popis kroků, vstupů, výstupů pro celý životní cyklus architektury.

TOGAF je navržený pro prostředí, ve kterých se již používají další rámce a metodiky a je jednoduše integrovatelný například s metodikami ITIL, COBIT, PRINCE2 a dalšími. Doplňkové materiály obsahují mnoho praktických návodů a šablon dokumentů.

Zavedení TOGAFu nebo jeho částí v podniku vyžaduje pochopení celého rámce a provázanosti jednotlivých částí. Naše školení vám poskytnou dostatečnou znalost pro správné použití tohoto rámce.

Varianty školení

Související školení