PRINCE2

PRINCE2 je nejrozšířenější a neznámější metodika pro řízení projektů používaná ve všech odvětvích v komerčním i veřejném sektoru. Zaměřuje se na celý životní cyklus projektů, který rozděluje do několika jasně vymezených fází.

Mezi hlavní výhody PRINCE2 patří:

  • flexibilita a možnost přizpůsobení metodiky pro jakékoliv prostředí
  • ucelenost – pokrytí celého životního cyklu projektu
  • jasně definované role a zodpovědnosti při řízení projektu
  • zaměření na výstupy projektu

Certifikovaná znalost PRINCE2 je často nezbytným předpokladem práce v roli projektového manažera v komerční i veřejné sféře. Počet certifikovaných se celosvětově blíží k miliónu osob.

Varianty školení

Související školení